vakantie Eric

Overbruggingsregeling voor cliënten van Eric Vermeulen

Dit bericht is bestemd voor cliënten die reeds in behandeling zijn bij Eric Vermeulen.Met u is een afspraak gemaakt voor na de vakantie, en zo nodig hoe de vakantie te overbruggen.


Mocht de overbruggingstijd tot uw volgende afspraak bij nader inzien toch te groot blijken dan kunt u gebruik maken van een extra overbruggings optie. Dit werkt als volgt: - U kunt tot uiterlijk zondag 9 augustus 17.00 uur een mail naar uw behandelaar Eric Vermeulen sturen.


- U ontvangt dan die zondagavond, of maandagochtend een reply met een datum en tijdstip voor de extra overbruggings afspraak. Dit zal zijn op:

  • maandag 10 augustus, met als uitloop
  • donderdag 13 augustus.


Mocht de belangstelling te groot blijken, dan zal overleg met u worden gezocht. 


Mocht u van bovenstaande gebruik maken houdt u daar dan rekening mee in uw agenda. Er kan die dagen helaas niet gewerkt worden met voorkeursdagen en - tijden. 


In geval van acute nood

In geval van crisis kunt u - ook als u al bent ingeschreven- contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts of in avonduren/weekenden met de Huisartsenpost Midden-Holland: 0182 322488. 

Drs. Eric Vermeulen

Drs. Johanna de Fouw

PSYCHOTHERAPEUTEN


Eric Vermeulen & Johanna de Fouw zijn beiden BIG geregistreerd Psychotherapeut & BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog. U kunt bij ons terecht voor behandeling in de generalistische basis GGZ (BGGZ) & voor behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ). Wij hebben contracten afgesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars.

info@vermeulenendefouw.nl

Ridder van Catsweg 256-1

2805 BC Gouda

06 45872623


© Copyright 2019 Vermeulen & De Fouw. Alle documenten zijn eigendom van hun rechtmatige eigenaren.