Corona

Corona Update

aanvulling per 13 oktober 2020

Vooralsnog geldt in onze wachtruimte geen mondkapjes verplichting, daar er maximaal 1 persoon aanwezig is. Mocht u in gesprek prijs stellen op het gebruik van een mondkapje, geef dat dan gerust aan bij uw behandelaar: de sessie zal dan plaats vinden met gebruik van mondkapjes (neemt u dan wel een eigen mondkapje mee).aanvulling per 15 sept 2020

ook als u verkoudheidsklachten heeft en inmiddels negatief bent getest op Corona wordt het contact omgezet in beeldbellen of een telefonisch contact. Dit voorkomt dat uw behandelaar vanwege de huidige beperkte testcapaciteit vanwege verkoudheid zijn/ haar werk niet face to face meer kan uitoefenen. wijzigingen per 9 juni 2020

In geval van medische noodzaak zijn beperkt weer face to face contacten mogelijk: zie verderop (in blauw) voor aanvullende huisregels.wijzingen per 09-04-2020:

Wegens aangepaste protollen voor vrijgesvestigde psychotherapeuten worden er momenteel alle contacten omgezet in beeldbellen of telefonische contacten. 13-03-2020:

Op deze pagina vindt u een toelichting op maatregelen omtrent de Corona pandemie.


Coronavirus: in aansluiting op het overheidsbeleid verzoeken wij u om bij verdachte klachten uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en uw afspraak (liefst per mail) te annuleren. Uiteraard worden er geen no-show kosten in rekening gebracht.


Wij volgen de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Naar gelang de pandemie zich verder ontwikkeld kunnen maatregelen veranderen.

Op de website van het RIVM kunt u meer informatie vinden omtrent klachten en maatregelen, zoals: 


  • was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt


Waar mogelijk zullen wij proberen een face-to-face contact te handhaven en geplande consulten doorgang laten vinden. aanvullende regels:


- Er zal zodanig worden gepland dat er niet meer dan 1 persoon in de wachtruimte hoeft plaats te nemen, mocht u desondanks toch iemand treffen in de wachtruimte dan moet u even buiten blijven wachten (bij twijfel kunt u even op het raam van uw beahndelaar kloppen;


- Indien passeren nodig is in de wachtruimte, wacht dan instructies van uw behandelaar af om de routing aan te geven.


- uw behandelaar zal de deur van uw behandelruimte voor u open en sluiten, ook bij het vertrek.


- maak liefst GEEN GEBRUIK VAN HET TOILET, doe dit thuis. Als het echt niet anders kan kunt u wel gebruik maken: meldt dit dan achteraf even bij uw behandelaar zodat klinken ed. weer gereinigd kunnen worden. 


Indien face-to-face contact niet veilig genoeg is zijn er nog meerdere opties waarbij u vanuit uw vertrouwde thuisomgeving gebruik van kunt maken:

- telefonisch contact

- videoconsult

- e-health module

- beveiligd email contact


U kunt altijd met uw behandelaar bespreken welke opties het best bij uw situatie passen.


handige links: 


e-health Karify

video consult Clickdoc