Verwijzers

Informatie voor verwijzers
Werkwijze


Vermeulen & De Fouw bieden integratieve psychotherapie: als uitgangspunt dienen de cognitieve gedragstherapie en de bewezen effectieve richtlijnen. Indien dit wenselijk is worden die gecombineerd met interventies uit andere richtingen (psychodynamisch, cliëntgericht, systeem) en met algemene therapiefactoren: zie werkwijze. Na aanmelding komt u patient terecht in de vrijgevestigde praktijk van 1 van hen. Beiden therapeuten hebben een eigen vrijgevestigde praktijk.
Verwijsbrief


U kunt naar Vermeulen & De Fouw verwijzen voor zowel de generalistische basis-ggz als de gespecialiseerde ggz. Wij hebben contracten met nagenoeg alle verzekeraars voor beide echelons. Verzekeraars hanteren vanwege kostenbeheersing in de zorg steeds strakkere productieplafonds in de ggz sector: vanwege de complexiteit van inschatting daarvan is het (helaas!) heel moeilijk daarover vooraf duidelijkheid te geven. Waar mogelijk zal een bereikt plafond op deze website worden aangegeven. Het kan echter zo zijn dat de situatie een paar weken later al weer anders is. Concreet betekent dit dat op enig moment uw patiënt bij aanmelding te horen kan krijgen dat er op dat moment geen ruimte is voor nieuwe patiënten vanwege het productieplafond van de desbetreffende verzekeraar. Wij zullen uw patiënt dan adviseren te zoeken naar een behandelaar die het plafond voor die verzekeraar nog niet bereikt heeft en/of contact op te nemen met de verzekeraar.   Indien de stoornis waarvoor behandeling gezocht wordt onder de verzekerde zorg valt, dan is een verwijzing nodig van u als (huis)arts. Sinds januari van 2014 stellen verzekeraars eisen aan de verwijsbrief. U als huisarts bent degene die gericht verwijst: naar óf de generalistische basis-ggz óf de gespecialiseerde ggz. Verschillende verzekeraars stellen nog meer eisen aan de verwijsbrief. Zij staan niet toe dat patiënten met een verwijsbrief die niet aan hun voorwaarden voldoet in behandeling worden genomen. Niet alle verzekeraars stellen dezelfde eisen. Om het verwijzen te vergemakkelijken, hebben wij een checklijst gemaakt van de eisen die gesteld worden. Indien de punten van deze lijst in de verwijsbrief worden opgenomen, dan voldoet deze aan de eisen van alle verzekeraars. 


N.B. Ook als u een verwijsbrief rechtstreeks aan ons toestuurt moeten patiënten altijd zichzelf aanmelden via het contactformulier op deze website. 

Vermeulen & De Fouw

Praktijk voor psychotherapie 

Generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ

 


 

 

 

 

VERWIJZINGEN IN DE GGZ

 

Inhoud verwijsbrief


 • Datum

          NB Datum van verwijzing moet voor intake liggen

 

 

 

 • Gegevens huisarts :   
  • NAW gegevens
  • AGB code huisarts

-

 

 

 

 •  Gegevens patiënt           
  • NAW gegevens
  • Geboortedatum


 

 

 

 • Voorgeschiedenis en eventuele beloop van de klachten

 

 

 

 •  Vermoedelijke DSM 5 diagnose(s)


 

 

 • Verwijzing BG GGZ of S GGZ

          Zie hiervoor HHM criteria. S GGZ bij complexe problematiek

 

 

 •  Handtekening

Contact

Ridder van Catsweg 256-1

2805 BC Gouda 


info@vermeulenendefouw.nl06 45872623

aanmelden door patient zelf via contactformulier op website

www.vermeulenendefouw.nl