Supervisie en leertherapie

Supervisie en leertherapie

 

Eric Vermeulen is geregistreerd als supervisor VGCt. Als u in opleiding bent tot cognitief gedragstherapeut VGCt kunt u terecht voor supervisie of leertherapie. Eric Vermeulen is tevens ingeschreven in het Register Leertherapeuten Psychotherapie (NPV). In het kader van een traject tot Gezondheidszorgpsycholoog of Psychotherapeut kunt u bij hem terecht voor leertherapie.  

 

Supervisie

Supervisie is vakgerichte persoonlijke begeleiding, gericht op de ontwikkeling van het professioneel functioneren van u als supervisant. Afhankelijk van de eisen van het traject dat u volgt, en de fase van uw ontwikkeling als therapeut, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij uw leerbehoefte.


In het algemeen gaat het om een integratieve aanpak met als basis cognitieve gedragstherapie. Het gebruik van video-opnames van uw sessies met cliënten zal een onderdeel zijn van de supervisie.


Vooraf wordt eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek gepland om te bekijken of er voldoende aansluiting bij uw leerdoelen (denk aan aandacht voor theorie, specifieke therapeutische interventies, uw therapeutische oriëntatie, de therapeutische alliantie, of uw rol als therapeut) mogelijk is. De supervisie is individueel. Voor het geval u het traject tot cognitief gedragstherapeut VGCt volgt: Op dit moment kunt u niet terecht voor supervisie over een N=1 studie.

 

Leertherapie

Leertherapie is het ondergaan van een psychotherapie in het kader van een opleiding waardoor de therapeut in opleiding zijn eigen reacties op (problemen van) cliënten leert te erkennen en te herkennen. Het doel is de ontwikkeling van en het inzicht in het eigen functioneren als therapeut te bevorderen, met name wat betreft de beoefening van de psychotherapie.


Als u het traject tot cognitief gedragstherapeut volgt, is er aandacht voor hoe u uw eigen denkpatronen en gedrag kan beïnvloeden en daardoor uw beroepsuitoefening kan optimaliseren. 


In overleg met u kan ook een meer integratieve benadering worden gekozen: zie tabblad ‘werkwijze’ op de website: leertherapie proberen we op een gewone psychotherapie te laten lijken. U ervaart mogelijk niet de lijdensdruk van iemand die als cliënt in therapie komt. Dat kan betekenen dat we soms moeten zoeken naar thema’s of pijnpunten, vergelijkbaar zoals dat bij een reguliere therapie kan gaan als iemand niet goed kan aangeven waar hij last van heeft. Leertherapie helpt om te ervaren wat het betekent om afhankelijk te zijn binnen een behandelrelatie, het eigen gevoel te verdiepen, empathie en reflectief vermogen verder te ontwikkelen, alsmede eigen stress en overspanning tegen te gaan.

 

Kosten

De kosten voor een sessie supervisie of leertherapie bedragen €115,- per sessie van 45 minuten.


Meer informatie of afspraak maken

Voor nadere informatie of voor een kennismakingsgesprek kunt u gebruik maken van onderstaand contactformulier.


  • U geeft hier uw emailadres door. Dit formulier vraagt om uw emailadres zodat Eric Vermeulen met u kan communiceren. Uw gegevens worden nooit aan derden  verstrekt. Zie de Privacyverklaring om te zien hoe wij met uw gegevens omgaan.


  • U ontvangt vervolgens via de beveiligde mail (Zivver) een contactformulier waarop u een aantal gegevens kunt invullen. Er wordt naar gestreefd om dat binnen 4 werkdagen te versturen. Op onze homepage vindt u informatie over de wachttijd/ sluitingstijden i.v.m. vakantie.


  • U kunt contactformulier dan vervolgens via hetzelfde systeem (Zivver) beveiligd ingevuld terug sturen. Deze werkwijze is ervoor bedoeld om een veilige communicatie van privacygevoelige gegevens te borgen. Op dit formulier kunt u aangeven of het gaat om een leertherapie of supervisie. Graag ook aangeven om welk opleidingstraject het gaat.   • Let op: na verzending ziet u op hetzelfde scherm onderaan de pagina een bevestiging dat uw mailadres is verstuurd.


 

                                                          

 
JA, ik geef toestemming om mijn gegevens te verzamelen.