Uw therapeuten

Hallo, wij zijn Vermeulen & De Fouw

DeskundigheidVermeulen & De Fouw zijn twee zelfstandig gevestigde therapeuten, Eric Vermeulen en Johanna de Fouw, in een gezamenlijk pand. Vermeulen & De Fouw zijn ieder zelfstandig bevoegd behandelaar en beiden wettelijk geregistreerd in het BIG-register als psychotherapeut en tevens als gezondheidszorgpsycholoog. Deze registratie houdt in dat wordt voldaan aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Beide behandelaren beschikken over een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut, ter inzage op de praktijk (Eric Vermeulen, Johanna de Fouw) of via deze website (Eric Vermeulen). 


Eric Vermeulen is tevens geregistreerd als Supervisor VGCt

en ook staat hij ingeschreven in het Register Leertherapeuten Psychotherapie NVP. U kunt bij hem dus ook terecht voor supervisie en leertherapie. 


De zelfstandige vestiging van ieder van hen garandeert een duidelijke basis wat betreft praktijkvoering. Na aanmelding wordt bekeken bij wie u het best en snelst terecht komt en vindt uw behandeling plaats in de praktijk van 1 van hen. U heeft dus te maken met uw eigen behandelaar die middels eigen praktijkvoering uw aanspreekpunt is en verantwoordelijkheid draagt zowel de kwaliteit als het proces van uw behandeling. Zo bent u er zeker van dat u tijdens uw behandeling steeds te maken met dezelfde persoon die goed op de hoogte is van uw persoonlijke situatie.


Vermeulen & De Fouw zijn beiden aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Leden van de LVVP zijn allen door de overheid geregistreerd in het BIG register. Alle leden van de LVVP worden bovendien via een visitatietraject gecontroleerd op het nakomen van de eisen die de wet aan hen stelt. Wanneer u in behandeling gaat bij een lid van de LVVP, dan kunt u er dus zeker van zijn dat deze wettelijk erkend is en aan de wettelijke vereisten voldoet. In geval van klachten kunt u dit altijd met uw behandelaar bespreken. Mocht dit onvoldoende oplossen dan kunt u conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) gebruik maken van een klachtenfunctionaris die uw klacht in behandeling neemt: meer informatie over het klachtenreglement kunt u hier vinden. Tijdens uw intake wordt de folder 'Informatie voor cliënten' van de LVVP aan u overhandigd, zodat u thuis alles nog eens rustig kunt nalezen. Verder is het van belang dat Vermeulen & De Fouw beiden zijn geregistreerd als VGCt erkend cognitief gedragstherapeut (VGCT).  De Vereninging voor Gedrags en Cognitieve therapie draagt actief waarde, betekenis en nut van de (cognitieve) gedragstherapie uit. Zij ziet erop toe dat haar leden voldoen aan normen van kwaliteit.Vermeulen & De Fouw zijn bovendien lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Het Nederlands Instituut van Psychologen is de landelijke beroepsvereniging van psychologen. Ook het NIP draagt zorg voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van zijn leden. De deskundigheid en kwaliteit van uw hulpverlener zijn, naast de wettelijke registraties, dus ook geborgd door kwaliteitsmerken van beroepsorganisaties, alsmede het opereren van uw behandelaar in een professioneel samenwerkingsverband.


KWALIFICATIES ERIC VERMEULEN

 • Psychotherapeut, BIG 69057751516
 • Gezondheidszorgpsycholoog, BIG 49057751525
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt ®

 • supervisor VGCt ®
 • Lid LVVP
 • Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg
 • KvK 24477083

KWALIFICATIES jOHANNA DE FOUW

 • Psychotherapeut, BIG 29051455216
 • Gezondheidszorgpsycholoog, BIG 

  9051455225

 • Cognitief gedragstherapeut VGCt ®

 • Lid LVVP

Hallo, wij zijn Vermeulen & De Fouw


Deskundig, vertrouwd en bewust kleinschalig. 


Vermeulen & De Fouw is een intensief samenwerkingsverband van twee zelfstandig gevestigde therapeuten. Vermeulen & De Fouw bieden u kortdurende behandeling (in de basis ggz) en psychotherapie (in de specialistische ggz), gericht op uw vraag, waarbij deskundigheid en kwaliteit wettelijk geborgd zijn.