Werkwijze

De praktijk: werkwijze
Psychotherapie, integratieve en cognitieve gedragstherapieVermeulen & De Fouw bieden u integratieve psychotherapie aan. Integratieve therapie wordt gedefinieerd als 'het al dan niet in combinatie, op een verantwoorde en verantwoordbare wijze kunnen toepassen van verschillende methoden van behandeling'. De therapeut combineert bij de integratieve benadering methoden en technieken die in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn.


In de praktijk betekent dit dat interventies uit diverse richtingen met algemene therapiefactoren worden gecombineerd met cognitieve gedragstherapie, schematherapie en verwerkingsmethodieken als EMDR. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat deze methode zeer effectief is. Gedrag, gedachten en gevoelens over uzelf en uw omgeving staan centraal in de behandeling van uw klachten. Door stapsgewijs te leren om problemen anders aan te pakken en de manier waarop u tegen situaties aankijkt te beïnvloeden, kunt u beter functioneren.


Meer informatie over cognitieve gedragstherapie is te vinden op de site van de VGCt (vereniging voor gedragstherapie en cognitieve therapie). Middels de brochures op de website van de VGCt Wat is cognitieve gedragstherapie - VGCt

krijgt u een beeld van hoe een dergelijke therapie verloopt: u kunt hier ook video's vinden.


Voor schematherapie kunt u meer informatie en video's vinden op de website van de Vereniging voor schematherapie


Meer informatie over EMDR en trauma kunt u vinden op de website van de VEN (Vereniging EMDR Nederland)
Op maat hulpWij werken conform bestaande (protocollaire) richtlijnen en 'best practise', aangepast aan uw persoonlijke situatie. Er zijn altijd vele wegen die naar het doel leiden. Wij zoeken met u naar die wegen die bij u en uw situatie passen. Wij kiezen voor de kortst mogelijke weg naar het doel. Door middel van huiswerk wordt u gestimuleerd om ook buiten de therapiezittingen actief te werken aan uw behandeling. Om deze redenen zijn de meeste behandelingen betrekkelijk kortdurend. Indien u dat wilt, kan ook gebruik worden gemaakt van digitale zorg. Vermeulen en De Fouw biedt digitale behandeling met gevalideerde e-health modules van Therapieland aan. U heeft de mogelijkheid om een digitaal consult te kunnen afnemen via beveiligde mail. Daarnaast kan er gewerkt met gevalideerde vragenlijsten, bijvoorbeeld in de vorm van metingen om de voortuitgang te monitoren.Cognitieve gedragstherapie staat vaak centraal in bestaande richtlijnen die zijn onderzocht op hun effectiviteit. Het kan echter zijn dat een andere, eveneens bewezen effectieve,  aanpak beter bij uw situatie past, bijvoorbeeld een inzichtgevende psychotherapie, of een combinatie van verschillende aanpakken (integratieve psychotherapie). Of het inzetten van EMDR (een bewezen effectieve methode voor verwerking van trauma). Dit wordt met u besproken voordat u aan de behandeling begint.


Indien er teveel crisisgevoeligheid een rol speelt, kunnen wij u niet de continuïteit bieden die dan nodig is en verwijzen wij u voor behandeling naar de GGZ-instelling in de regio. In geval van crisis kunt u contact opnemen met uw (dienstdoende) huisarts of in avonduren/weekenden met de Huisartsenpost Midden-Holland: 0182 322488.
Deskundigheid en kwaliteitUw behandeling wordt uitgevoerd door uw eigen vaste hulpverlener die geregistreerd is in het BIG-register als psychotherapeut en tevens als gezondheidszorgpsycholoog. Daarnaast is uw behandelaar een VGCt erkend cognitief gedragstherapeut, en lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), alsmede het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze kwaliteitsmerken staan voor deskundigheid en kwaliteit bij uw hulpverlener. Onze behandelingen voldoen aan de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Daarom werken wij met een intake waarin wij met u een goed beeld krijgen van uw problematiek, de achtergronden ervan en uw doel. Op basis hiervan stellen wij een behandelplan op.Rondom de zorg bestaat voor BIG geregistreerden veel relevante wetgeving waaraan wij uiteraard voldoen. Als u daar meer over wilt weten kunt u hier ons privacystatement vinden. een informatiefolder over het in behandeling gaan kunt u vinden op de website van de LVVP.
OverlegDit plan bespreken wij met u. Tevens wordt u geïnformeerd of uw behandeling valt onder de Basis GGZ of Specialistische GGZ (psychotherapie). Dit hangt samen met de complexiteit van uw problematiek. Na uw akkoord kan de behandeling starten. Als in de intake blijkt dat we u onvoldoende verder kunnen helpen, zullen wij u adviseren wat u het beste kunt doen.