wachttijd

Toelichting Wachttijd
Op dit moment bedraagt de wachttijd voor een eerste gesprek (intake) naar schatting ongeveer:

Op deze pagina vindt u een toelichting op de genoemde wachttijd.   


De genoemde wachtijd is een indicatie. De wachttijd geldt voor mensen met een geldige verwijsbrief. Diverse verzekeraars stellen hoge eisen aan de inhoud van verwijsbrieven: wij mogen pas van start gaan indien de verwijsbrief aan de eisen van de desbetreffende verzekeraar voldoet. Wij zullen daarom voorafgaande aan de behandeling vragen om de verwijsbrief. Mochten daarin nog aanpassingen nodig blijken dan koppelen wij dit uiteraard aan u terug.


Tussen intake en behandeling hanteren wij geen wachttijd, u kunt dus na de intake meteen aanvangen met uw behandeling. Dit geldt voor alle behandelingen die wij aanbieden.


Wat betreft de wachttijd maken wij geen onderscheid tussen basis generalistische ggz en gespecialiseerde ggz. Ook hanteren wij dezelfde wachttijd voor verzekeraars. Enkele verzekeraars hanteren zogenaamde omzetplafonds: indien dit plafond bereikt is, dan kunnen van de desbetreffende verzekeraar geen mensen in behandeling worden genomen.


Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).